Harta Alih dan Harta Tak Alih - Nota Kewangan Islam

Info, tips dan khidmat nasihat Takaful, Harta Pusaka, Faraid & Kewangan Islam.


SESIAPA SAHAJA, DI MANA-MANA, PADA BILA-BILA MASA...

Harta Alih dan Harta Tak Alih

Harta Alih dan Harta Tak Alih

wang tunai
Contoh harta alih iaitu wang tunai
Harta Alih:-

Harta alih ialah harta yang bukan dalam bentuk tanah ataupun rumah. Ia adalah seperti:

 • Duit simpanan dalam bank
 • Wang Tunai
 • Simpanan KWSP
 • Saham (BSKL, SDN BHD, Koperasi, BKRM, ASB)
 • Barang kemas atau perabot.
 • Kereta atau motor
 • Pampasan pengambilan tanah dan sebagainya.
 • Pampasan insuran atau takaful
 • Tabung Haji
 • Binatang ternakan.
 • Juga lain-lain yang seumpamanya dengannya.

rumah
Contoh harta tak alih iaitu rumah

Harta Tak Alih:-

Harta tak alih ialah tanah atau kepentingan di atasnya. Contohnya ialah:
 • Tanah yang mempunyai geran dan nama si mati didaftarkan atas namanya.
 • Si mati ada mengusahakan ataupun memohon tanah A.A atau T.O.L semasa hidup daripada membuat bayaran premium.
 • Tanah yang dipajakkan seperti lombong dan lain-lain berserta kepentingannya.
 • Tanah yang dipegang oleh seseorang bagi pihak si mati sama ada sebagai pemegang amanah, pentadbir, ataupun waki;.
 • Tanah yang patut diturun milik kepada si mati daripada pusaka yang sedang dibahagikan.
 • Pegangan di bawah Land (Group Settlement Areas) act 1960.
 • Sesuatu kepentingan dalam gadaian ataupun pajakan.
 • Rumah pangsa.
 • Beserta lain-lain yang seumpamanya dengannya.

Baca artikel seterusnya:-


Back To Top