Dokumen PRI-TI (Prihatin Amanah Takaful/Insurans) as-Salihin - Nota Kewangan Islam

Info, tips dan khidmat nasihat Takaful, Harta Pusaka, Faraid & Kewangan Islam.


SESIAPA SAHAJA, DI MANA-MANA, PADA BILA-BILA MASA...

Dokumen PRI-TI (Prihatin Amanah Takaful/Insurans) as-Salihin

pri-ti
Pri-Ti (Prihatin Amanah Takaful/Insurans)
Apa itu Pri-Ti (Prihatin Amanah Takaful/Insurans)

Amanah Takaful/Insurans adalah produk Amanah bagi polisi Takaful/Insurans. Pemilik polisi Takaful/Insurans melantik as-Salihin Trustee Berhad sebagai pemegang Amanah untuk menerima wang Takaful/Insurans melalui penyerahan hak mutlak (Absolute Assigment). Ini membolehkan as-Salihin mengagihkan wang polisi yang diterima untuk kepentingan pemilik polisi (sekiranya menghidap penyakit kritikal @ koma @ hilang keupayaan kekal) dan juga benefisiari tertentu.

Struktur Pri-Ti
Kelebihan Pri-Ti berbanding Penamaan Hibah Takaful.

Kematian:-

 • Dibenarkan menamai penerima gantian.
 • Dibenarkan untuk menetapkan syarat pembahagian.
 • Dibenarkan untuk menetapkan arahan pembayaran berperingkat atau membentuk tabung amanah untuk jangka masa panjang.
 • Mengawal cara berbelanja suami/isteri atau anak-anak.
 • Mengelakkan pergaduhan antara ahli keluarga.
 • Pengagihan wang polisi kepada penerima yang masih di bawah umur (18 Tahun) dapat dilaksanakan.
Hilang Keupayaan Kekal (TPD)/Koma:-
 • Wang takaful/insurans dapat dinikmati/dimanfaatkan untuk kegunaan pemegang polisi yang koma atau hilang keupayaan kekal.
 • Mengelakkan penyalahgunaan wang dan pecah amanah oleh individu yang mendapat kuasa.
Manfaat Pri-Ti
 • Boleh mengelakkan penyalahgunaan wang dan pecah amanah kerana diuruskan oleh as-Salihin Trustee Berhad.
 • Memastikan kesinambungan legasi melalui tabung amanah.
 • Memelihara hak benefisiari - terutama benefisiari bawah umur/OKU.
 • Wang polisi tidak tertakluk kepada Faraid dan pentadbiran harta pusaka, berkuatkuasa serta-merta menurut terma di dalam Surat Ikatan Amanah.
 • Mengawal cara berbelanja benefisiari (boleh menentukan jumlah, tujuan dan cara pembahagian).
 • Boleh digunakan untuk pembayaran hutang dan Yuran Pentadbiran Harta Pusaka.
 • Terlindung dari tuntutan pemiutang (tertakluk kepada Akta Bankrup 1967)
 • Pengurusan wang takaful untuk kepentingan pemilik polisi sekiranya berlaku ketidakupayaan kekal atau koma.

Perlukan khidmat rundingan?
Back To Top