Wasi Dan Pentadbiran Harta Pusaka - Nota Kewangan Islam

Info, tips dan khidmat nasihat Takaful, Harta Pusaka, Faraid & Kewangan Islam.


SESIAPA SAHAJA, DI MANA-MANA, PADA BILA-BILA MASA...

Wasi Dan Pentadbiran Harta Pusaka

urus harta pusaka
Perkhidmatan Pentadbiran Harta Pusaka dari as-Salihin Trustee
Menulis Wasiat mungkin menjadi pilihan bagi seseorang, pemilihan seorang Wasi bagi sesuatu Wasiat perlulah dibuat berdasarkan pertimbangan yang wajar dan berhati-hati.

Wasi adalah orang yang dilantik di dalam Wasiat untuk melaksanakan hasrat dan arahan pewasiat. Walaubagaimanapun Wasi mungkin jatuh sakit, meninggal dunia atau tidak mahu bertindak sebagai Wasi. as-Salihin bersama dengan Penasihat Syariah akan memastikan pentadbiran harta pusaka kepada semua waris/penerima.

Adalah sukar untuk memilih seorang Wasi bagi Wasiat anda. Kesejahteraan keluarga anda adalah yang paling utama dan bergantung pada Wasi yang anda pilih. Wasi yang bertanggungjawab akan menjaga keluarga anda dengan selamat. Pemilihan yang tidak tepat akan menyebabkan anda meninggalkan keluarga anda dalam keadaan menderita.

as-Salihin diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dan didaftarkan di bawah Akta Syarikat Amanah 1949, ia terikat dengan peruntukan undang-undang dalam memberi perlindungan kepada benefisiari yang diamanahkan kepadanya. Ia adalah syarikat yang kekal dan tidak perlu untuk mengeluarkan jaminan untuk bertindak sebagai Wasi Utama atau Wasi Gantian.

Lantiklah as-Salihin sebagai Wasi atau Wasi Pengganti bagi Wasiat anda, anda akan dijamin bahawa dengan bantuan pakar Syariah dan sokongan oleh Lembaga Penasihat Syariah, as-Salihin akan melaksanakan hasrat anda hingga selesai dan memastikan kesinambungan dalam proses pentadbiran hingga ke pembahagian harta yang terakhir.

Perkhidmatan kami sebagai Wasi di dalam Wasiat:
  • Permohonan Probet daripada Mahkamah Tinggi – melantik kami sebagai Wasi dan proses pengurusan harta simati hanya mengambil tempoh yang singkat.
  • Perlaksanaan terma di dalam Wasiat anda secara berkesan.
  • Memastikan pembahagian harta mengikut setiap arahan di dalam Wasiat anda.
  • Memastikan pembahagian aset tersebut mengikut Faraid.
Back To Top