PruBSN Warisan Plus - Nota Kewangan Islam

Info, tips dan khidmat nasihat Takaful, Harta Pusaka, Faraid & Kewangan Islam.


SESIAPA SAHAJA, DI MANA-MANA, PADA BILA-BILA MASA...

PruBSN Warisan Plus

PruBSN  Warisan Plus
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

PruBSN Warisan Plus akan melindungi anda dengan cara yang anda mahu.

🔰 Jumlah perlindungan yang tinggi untuk kelangsungan hidup keluarga yang lebih lama.
➡️Dengan nilai perlindungan minimum setinggi RM250,000 dari PruBSN Warisan Plus, keluarga anda akan dapat mengekalkan gaya hidup semasa dan membantu anda melansaikan hutang apabila anda meninggal dunia atau mengalami Hilang Upaya Kekal dan Menyeluruh (TPD). Anda dan keluarga akan menerima manfaat berikut:

☑️100% Perlindungan kematian atau TPD yang bukan akibat kemalangan
☑️200% Perlindungan kematian akibat kemalangan
☑️300% Kematian akibat kemalangan yang berlaku di dalam pengankutan awam
☑️400% Kematian akibat kemalangan yang berlaku di luar Malaysia

🔰 Perlindungan yang boleh diubah suai dengan sumbangan yang berpatutan.
➡️Tidak semua pelan perlindungan yang ada boleh menepati keperluan anda. Namun, dengan PruBSN Warisan Plus, anda boleh tambahkan rider mengikut Keperluan anda seperti yang anda mahukan.

🔰 Perlindungan penyakit unik.
➡️Menerima pampasan apabila anda didiagnos atau dimasukkan ke wad disebabkan penyakit berjangkit bergantung kepada kategori berikut:

🔲KATEGORI A - RM5,000 untuk satu diagnosis bagi satu penyakit
☑️Measles
☑️Chikungunya Fever
☑️Hand Foothl Mouth Disease
☑️Typhoid Fever
☑️Rabies

🔲KATEGORI B - RM10,000 untuk setiap kemasukan ke wad bagi satu penyakit
☑️Zika Virus
☑️Ebola
☑️MERS-CoV
☑️SARS
☑️Malaria
☑️Creutzfeldt - Jakob Disease
☑️Influenza A - Avian Influenza
☑️Nipah Virus Encephalitis
☑️Japanese Encephalitis

🔰 Hibah
➡️Jamin mereka yang anda sayang dengan menamakan mereka sebagai penerima. Mereka akan menerima manfaat kematian tanpa melalui prosedur pewarisan harta yang berpanjangan.

🔰 Bantuan perbelanjaan pengebumian
➡️Meringankan beban keluarga anda apabila mereka menerima RM3000 daripada manfaat Khairat

🔰 Peluang pelaburan
➡️Anda boleh memilih daripada 7 jenis dana berkaitan pelaburan yang memenuhi keperluan risiko anda untuk meningkatkan nilai tunai dengan potensi pulangan

🔰 Permohonan yang mudah
➡️Tidak perlu melalui pemeriksaan perubatan untuk menikmati jumlah perlindungan asas sehingga RM2 juta

🔰 Pilihan untuk melanjutkan perlindungan sehingga umur 100 tahun
➡️Anda boleh melanjutkan tempoh pelindungan sehingga umur 100 tahun melalui pilihan Tempoh Lanjutan Sijil, tertakluk pada sumbangan tambahan yang diperlukan.

🔰 Melangkaui Semangat Takaful
➡️Membolehkan anda membantu golongan keluarga miskin tegar dan miskin untuk dilindungi dengan perlindungan takaful keluarga asas melalui rider ihsan

"Wariskan keluarga dengan kesenangan dan kepastian"


Back To Top