Dokumen Wasiat (as-Salihin Trustee) - Nota Kewangan Islam

Info, tips dan khidmat nasihat Takaful, Harta Pusaka, Faraid & Kewangan Islam.


SESIAPA SAHAJA, DI MANA-MANA, PADA BILA-BILA MASA...

Dokumen Wasiat (as-Salihin Trustee)

wasiat, as-salihin trustee
Wasiat (as-Salihin)
Di as-Salihin kami mempunyai kepakaran dan pengalaman untuk menjalankan tanggungjawab yang berat untuk mentadbir harta pusaka. Antara tugas kami termasuklah yang berikut:

  • Mengenalpasti aset dan liabliti simati samada di Malaysia atau luar negara.
  • Membantu memohon sijil Faraid daripada pihak yang berkuasa.
  • Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbira/Probet
  • Membayar hutang
  • Menguruskan urusan cukai dan liabiliti
  • Mengagihkan harta pusaka kepada benefisiari mengikut Faraid dan/atau wasiat
  • Menyediakan penyata akaun
tadbir pusaka
Flow Chart Tadbir Pusaka


Perlu khidmat rundingan?
Back To Top